Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

We hadden een geslaagde algemene ledenvergadering afgelopen vrijdag. Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering nam trendwatcher Adjiedj Bakas ons aan de hand van filmpjes en overwegingen mee op wat de toekomst voor onze beroepsgroep in petto heeft. Bakas voorspelt dat door nieuwe technologische ontwikkelingen onze beroepsgroep niet alleen meer ontlast kan worden bij de administratieve taken, maar ook veilig dichtbij de schuldenaar kan blijven staan door een bril van een bekend merk dat live opnames kan maken. Bakas voorspelt ook dat door grensoverschrijdende dienstverlening op afstand (een chirurg die op afstand een patiënt opereert) gerechtsdeurwaarders meer internationaal gaan werken. Dan komt de AI vertaal app goed van pas! Bakas liet overigens niet na om te vermelden dat 80% van zijn voorspellingen uitkomt…

Als trends die de maatschappij in het algemeen en dus ook onze beroepsgroep zullen raken noemde Bakas dat wij toegaan naar een vierdaagse werkweek met 100% loonbetaling. Er werd zelfs geopperd dat we uiteindelijk een 3-daagse werkweek zullen hebben. Hierdoor zal er meer tijd zijn voor bezinning en verbinding: Meer aandacht en zorg voor gezin, familie en vrienden en de lokale gemeenschap en tijd om naast het werk een ambacht te leren. Dat zijn mooie vooruitzichten. Interessant ook om te ontdekken wat dit zal betekenen voor ons werk. Ter gelegenheid van zijn optreden ontvingen alle aanwezigen een gesigneerd exemplaar van zijn boek ‘Het handbroek hybride werken - De Grand Vision op de toekomst van het werk’ met een lovende inleiding door Jan Peter Balkenende. 

Dinsdag werd ik verrast door het bericht dat de Politie weer gaat staken. Als gerechtsdeurwaarders begrijpen wij als geen ander wat het is om zwaar werk te verrichten ten dienste van de rechtsstaat. Wij begrijpen de politieacties, maar deze baren ons tegelijkertijd zorgen. Deze zorgen hebben wij onder de aandacht gebracht van de media, demissionair minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind en directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s, Monique Vogelzang en de politiebonden. We hebben in het verleden vaker met politieacties te maken gehad, maar gezien onze zorgen gaan we ervan uit dat deze dit keer van beperkte duur zullen zijn en geen voorbode van een bestendige trend. 
 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen