Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op grond van de Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG zijn beroepsstagiairs (dat zijn kandidaat-gerechtsdeurwaarders in het eerste jaar ná de opleiding) verplicht een beroepsstage te doorlopen. Op donderdag 4 maart 2021 vindt de eerste beroepsstagedag van dit jaar plaats. Aan de beroepsstagedag zullen 11 stagiaires deelnemen.

De hele beroepsstage duurt één jaar en de inhoud daarvan is door het bestuur bepaald. Op de beroepsstagedag wordt door bestuursleden en bureaumedewerkers uitleg gegeven over de KBvG, het PR- en PA-beleid, de SNG, het BFT en de tuchtrechter.  

Maar ook meer technische onderwerpen passeren de revue. Zo komt boekhouden aan bod, waaronder het kunnen lezen, begrijpen en vervaardigen van eenvoudige balansen, de regelgeving omtrent kantooradministratie, de administratieverordening en BLOS, fiscaliteit voor zover betrekking hebbend op het ambt van gerechtsdeurwaarder, met bijzondere aandacht voor het berekenen van verschuldigde omzetbelasting, en de verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en de praktische toepassing daarvan.

Tot slot wordt in de vorm van intervisie ethiek behandeld, waaronder ethische dillema’s en daarmee samenhangende tuchtuitspraken. Naast de beroepsstagedag zijn de beroepsstagiairs verplicht een ALV en een ledenraadsvergadering bij te wonen. 

Als de kandidaat-gerechtsdeurwaarders de beroepsstage met goed gevolg hebben doorlopen, dan wordt hun titel gewijzigd in toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Bovendien hebben zij vanaf dat moment ook de mogelijkheid om tot gerechtsdeurwaarder te worden benoemd , hetgeen betekent dat zij dan ook een eigen kantoor mogen beginnen.  
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen