Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 1 november 2020 treedt Wilbert van de Donk, na zes jaar, af als voorzitter van het bestuur van de KBvG. De verkiezing van de nieuwe voorzitter staat geagendeerd voor de ledenraadsvergadering van donderdag 25 juni 2020.

Voor de vacature hebben zich twee kandidaten gemeld: Arjan Boiten en Michael Brouwer. Arjan Boiten is op dit moment bestuurslid van de KBvG, Michael Brouwer is op dit moment de voorzitter van de ledenraad van de KBvG. De heren motiveren hun kandidatuur als volgt:

Arjan Boiten: “We zullen moeten bewaken wat we hebben en ons inzetten om dat beter te maken, omdat ik geloof dat we een zinvolle bijdrage leveren aan onze samenleving. Wat anderen daar ook van zeggen, onze toegevoegde waarde en professionaliteit zijn daarbij de sleutels. Daar wil ik me voor inzetten. Het vraagt een open mind en een standvastig hart. Hoe verschillend we soms ook zijn, dat wat we delen zal ik proberen te verbinden.“

Michael Brouwer: “Het is tijd om de toekomst van ons ambt, de toekomst van onze beroepsgroep, onze toekomst actiever in te gaan vullen. Onderwerpen als de exclusieve invordering, digitalisering van onze werkzaamheden en de regierol in het schuldendomein bieden grote kansen. Als voorzitter houd ik daarbij het strategisch overzicht, verbind in- en extern en zet ik mensen in hun kracht zodat we samen onze doelen realiseren en een gezonde toekomst tegemoet gaan.”

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen