Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Taalunie is druk bezig met het voorbereiden van de Heerlijk Duidelijkdag op dinsdag 21 mei in ‘s-Hertogenbosch. Een inspiratiedag voor iedereen die werkt aan begrijpelijke taal. Het Juridisch Innovatie Lab helpt mee het programma vorm te geven. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met partners van de Nederlandse en Vlaamse overheid, uit de zorg, het hoger onderwijs en de rechtspraak. Er worden 400 deelnemers verwacht. Het Juridisch Innovatielab (JIL) van de Hogeschool Utrecht is van de partij met drie bekende gezichten van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder.

De inchrijving is geopend. 

Neem alvast een kijkje op de website voor meer informatie over:

Ben je erbij? Schrijf je direct in via het inschrijfformulier op de website.

We hopen je 21 mei te zien!

Hartelijke groet, Jos Rutten, Lilith Brouwer en Tialda Sikkema
Hogeschool Utrecht

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen