Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Tijdens de vergadering worden de leden en de overige aanwezigen bijgepraat over het convenant dat de KBvG tekenden met de minister voor Rechtsbescherming, en uiteraard over alle andere ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de beroepsgroep.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het programma voor de ALV en aan de technische uitvoering. Zo doen de bestuursleden met een filmpje verslag van hun bestuurswerk, waarna zij de vragen ‘live’ zullen beantwoorden. In de middag zijn er een drietal themasessies georganiseerd, waaraan KBvG Opleidingspunten zullen worden toegekend. Er is een themasessie over de vereenvoudiging beslagvrije voet, over de Verordening grenzen tariefmodellen en over het KBvG Message House.

Aanmelden voor de ALV kan nog via kbvg@kbvg.nl.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen