Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De aankondiging van de verkoop van in beslag genomen roerende zaken, zoals inboedels en auto’s, moet voor beslagen die zijn gelegd op of na 1 oktober 2020 voortaan online gebeuren. Dat zorgt ervoor dat dergelijke executieverkopen bij een breder publiek bekend kunnen worden en daarmee wellicht meer geld opleveren. De wijziging komt voort uit de herziening van het beslag- en executierecht.

In de huidige situatie heeft de gerechtsdeurwaarder de verplichting om de openbare (executie)verkoop aan te kondigen door bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie in een dagblad. Met ingang van 1 oktober is een gerechtsdeurwaarder verplicht om een aankondiging van de verkoop via internet te doen voor beslagen die zijn gelegd op of na 1 oktober 2020.

Bij de aankondiging van de verkoop wordt de plaats, de dag en het uur van de openbare verkoop vermeld. Ook die verkoop zelf kan via het internet plaatsvinden. De aankondiging vermeldt dan ook via welke website en gedurende welke periode er geboden kan worden op de roerende zaak. Nadere bijzonderheden van de zaken worden niet bij de aankondiging vermeldt.

Centrale website
De KBvG heeft een website ingericht waarop executieveilingen kunnen worden aangekondigd. Daarmee faciliteert de beroepsorganisatie haar leden en vergroot het de vindbaarheid van executieverkopen. Bovendien is het een voorbeeld waarmee de KBvG het werk van de gerechtsdeurwaarder verder digitaliseert. De minister ondersteunt het initiatief van deze centrale website voor de aankondigingen.

De website is binnenkort te vinden via www.kbvg.nl/executieverkopen. Gerechtsdeurwaarders mogen de verkoop daarnaast ook op hun eigen website aankondigen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen