Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In 2024 wordt het Internationaal Congres van de Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders gehouden van 7 tot 10 mei in Rio de Janeiro, Brazilië. Om de 3 jaar organiseert de UIHJ een groots  internationaal congres, het grootste evenement van gerechtsdeurwaarders ter wereld. 
Deze 25e editie wordt voor het eerst in Latijns-Amerika gehouden. Met meer dan 500 verwachte deelnemers belooft dit evenement belangrijk te worden voor gerechtsdeurwaarders over de hele wereld.

 

Thema
Het thema van het congres "De gerechtsdeurwaarder: de vertrouwde derde partij" zal zich richten op de vitale en cruciale rol die gerechtsdeurwaarders spelen bij het handhaven van de rechtsstaat.

Zij zijn de actoren die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van vonnissen, een cruciale taak voor het functioneren van elk gerechtelijk apparaat.
Dit congres biedt ook de mogelijkheid om andere vaardigheden te omarmen, zoals observaties, bemiddeling, online veilingen en andere. Zijn status en zijn onafhankelijkheid stellen hem ongetwijfeld in staat om zijn ervaring en kennis ten goede te laten komen aan nieuwe vaardigheden. 

Programma
Het wetenschappelijke programma van het congres zal bestaan uit drie workshops die gericht zijn op het verkennen van verschillende aspecten van het algemene thema.

De eerste workshop, "De voorwaarde van vertrouwen: hoge professionele normen", zal zich richten op het belang van professionaliteit en ethisch gedrag bij het opbouwen van vertrouwen tussen gerechtsdeurwaarders en de rechtzoekende.

De tweede workshop, " Het voordeel van vertrouwen: Verhoogde activiteiten ", zal de voordelen onderzoeken van het opbouwen van vertrouwen in het rechtssysteem, waaronder meer activiteiten en economische groei.

Tot slot zal de derde workshop, "De gerechtsdeurwaarder, de vertrouwde derde partij in een nieuwe digitale wereld", ingaan op de manieren waarop technologie en digitalisering, met inbegrip van blockchain, gerechtsdeurwaarders kunnen helpen om hun taken doeltreffender uit te voeren.

Blockchain-technologie is steeds meer aanwezig in de moderne wereld en biedt gerechtsdeurwaarders veel mogelijkheden om hun bedrijf te verbeteren. Tijdens het congres kunnen deelnemers meer te weten komen over hoe blockchain gerechtsdeurwaarders kan helpen, maar ook hoe zij op hun beurt blockchain kunnen helpen. Het zal ook de noodzaak van de aanwezigheid van de mens in een digitale wereld aantonen. Dit wordt een spannend discussiegebied dat de deelnemers in staat stelt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het veld.

Rode draad
In voorbereiding op het congres is het boek “Judicial Officer, the trusted third party” leidend geweest voor de samenstelling van het programma en vormt de rode draad van de inhoud van het congres. 

Tijdens het congres wordt een nieuwe Global Code of Professional Standards gepresenteerd.

Ontmoeting
Naast het inhoudelijke programma, biedt het congres deelnemers de mogelijkheid om collega's uit bijna zeventig landen te ontmoeten, om in gezamenlijkheid kennis en ervaringen te delen. 

Meer Rio
Een congres is meer dan een congres wanneer je ook op bijzondere plekken kunt komen. Rio de Janeiro en omgeving bieden je tal van fantastische excursiemogelijkheden. 
Combineer je congresbezoek met ontspanning en ontdekking. Zie de link naar onze website: 
https://www.uihj-rio.com/en/excursions/ en de site van onze partner https://eventos.blumar.com.br/UIHJ_2024/local-tour 

Inschrijven
Het inschrijfgeld is  € 790,-. en geeft toegang tot:
- de welkomstavond; 
- alle lunches en koffiepauzes;
- het wetenschappelijke informatie gedurende drie dagen; 
- het congresboek;  
- het galadiner, dat plaatsvindt op de laatste avond van het congres.

Alle informatie over het congres, de overnachtings- en excursiemogelijkheden vindt u op de website van het congres (www.uihj-rio.com).

Noteer 7-10 mei 2024 in uw agenda en mis deze unieke kans niet om deel te nemen aan 's werelds grootste evenement voor gerechtsdeurwaarders.

We kijken ernaar uit u daar te zien!! 

Marc Schmitz
Voorzitter UIHJ

Patrick Gielen 
Algemeen Rapporteur van het Congres 


Over de UIHJ
De Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders en Gerechtsdeurwaarders (UIHJ) is een internationale niet-gouvernementele organisatie die in 1952 werd opgericht en die het beroep van gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeurwaarders en dergelijke op mondiaal niveau vertegenwoordigt. Het bestaat uit de vertegenwoordigende organen van deze beroepsgroep (momenteel 103 organisaties uit 98 landen op vijf continenten).

Het hoofdkantoor van de UIHJ is gevestigd in Parijs. 

Het doel van de UIHJ is om haar leden te vertegenwoordigen in internationale organisaties en om te zorgen voor samenwerking met nationale beroepsorganisaties en de uitvoering van internationale verdragen. Het streeft ernaar ideeën, projecten en initiatieven te promoten die gericht zijn op de bevordering en verheffing van het statuut van de gerechtsdeurwaarder. Zij neemt deel aan de structurerende acties van gerechtsdeurwaarders, met name door haar betrokkenheid bij de oprichting en ontwikkeling van nationale beroepsorganisaties in afwachting van hun lidmaatschap van de UIHJ.

De UIHJ neemt deel aan missies van deskundigen naar regeringen en internationale organisaties. Waar mogelijk bevordert zij de oprichting van een korps van gerechtsdeurwaarders, bestaande uit beroepsbeoefenaren en advocaten van hoog niveau, die de functie vervullen van een gevolmachtigde die belast is met de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, de betekening of kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken, en alle activiteiten die verenigbaar zijn met hun taken, die de rechten van de justitiabelen kunnen waarborgen en doen erkennen en die tot doel hebben de gerechtelijke procedure te bespoedigen of de congestie van de gerechtelijke procedure te verminderen. Rechtbanken. 


 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen