KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt in oktober

10  sep  2019

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wijzigt per 1 oktober 2019. De wet maakt een einde aan het digitaal indienen van handelsvorderingsprocedures bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Daarnaast wordt een aantal procesrechtelijke vernieuwingen in Rechtsvordering ingevoerd. Dit laatste betekent onder andere dat alle civielrechtelijke procesreglementen moeten worden aangepast. Lees hier verder.

< Terug naar overzicht