Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Ben jij lid van de KBvG, niet zijnde een ledenraads- of bestuurslid, en wil jij graag deel uitmaken van een van de KBvG commissies? Dan is de Vacaturecommissie misschien iets voor jou!

De Vacaturecommissie heeft onder meer tot taak om kandidaten te zoeken voor het lidmaatschap van de ledenraad of van het bestuur en te adviseren aan de ledenraad over de geschiktheid van een kandidaat voor het lidmaatschap van het bestuur en aan de Algemene Ledenvergadering over de geschiktheid van een kandidaat voor het lidmaatschap van de ledenraad. 

Kandidaten voor de Vacaturecommissie, niet zijnde ledenraads- of bestuursleden, kunnen solliciteren kan door toezending van een motivatiebrief en curriculum vitae aan het bureau van de KBvG via kbvg@kbvg.nl. Kandidaten voeren vervolgens een gesprek met de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad, waarna de plaatsvervangend voorzitter advies uitbrengt aan de ledenraad. Op de ledenraadsvergadering waarvoor de benoeming geagendeerd staat kan de kandidaat zichzelf kort presenteren. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen