Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op 1 januari 2021 treedt de ‘Wet vereenvoudiging beslagvrije voet’ in werking. De kern van de nieuwe wet bestaat uit een geautomatiseerde rekenmodule die de beslagvrije voet berekent. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de UWV Polisadministratie, de Basisregistratie Personen (BRP) en van de Belastingdienst. SNG heeft deze rekenmodule voor de gerechtsdeurwaarders gebouwd. De leveranciers van kantoorsoftware zijn momenteel bezig met het realiseren van de aansluiting hierop.

Naast de andere ketenpartners hebben gerechtsdeurwaarders een cruciale rol om ervoor te zorgen dat op tijd met de nieuwe regels wordt gewerkt en dat dat op de juiste manier gebeurt. De beroepsgroep wordt daarin ondersteund door een implementatieteam, dat bestaat uit bestuursleden en bureaumedewerkers van de KBvG. Dit team is sinds september 2020 uitgebreid met een externe implementatiemanager, Bart van Gerven van het bureau Aqturion. Bart van Gerven zal onder meer de voortgang van de implementatie van deze wet binnen de kantoren monitoren en ondersteunen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen