Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG is de afgelopen maanden bezig geweest met de voorlichtingsmaterialen over de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet op 1 januari 2021. Een van de materialen is een uitlegvideo voor professionals die moeten werken met de nieuwe beslagvrije voet.

In de uitlegvideo komen de KBvG, SNG en het ministerie van SZW aan het wordt. Gezamenlijk geven zij informatie over het doel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en hoe beslagleggers hiermee moeten werken. Michaël Brouwer, voorzitter KBvG: “De nieuwe, vereenvoudigde, beslagvrije voet is misschien wel de grootste innovatie in de schulden- en incassoketen.”

Bekijk de video:

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen