Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Elke maandag plaatsen we een poll in de KBvG-app (de app is alleen beschikbaar voor KBvG-leden). Langs deze weg koppelen we de uitslagen van de polls aan je terug. We zien graag je reactie op de vragen en stellingen die we aan je voorleggen. Stem je ook mee?

Op 2 augustus plaatsten we de volgende stelling:
Stel dat gerechtsdeurwaarders in de toekomst zelf titels kunnen verschaffen, dan moet de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder strikter worden geborgd.
50% van de stemmers was het daar mee eens. 44% vond dat de onafhankelijkheid van gerechtsdeurwaarders voldoende is geborgd. 6% vond dat titelverschaffing exclusief is voorbehouden aan rechters.

Op 9 augustus was de stelling:
Ik vind dat de KBvG-app het ‘wij-gevoel’ van gerechtsdeurwaarders versterkt.
Daar was 74% het mee eens, 22% vindt dat niet het geval en 4% is van mening dat dit blijkbaar niet zo is, vanwege de vertegenwoordiging van collega’s door Deurwaardersbelangen.

De volgende vraag stelden we op 16 augustus. Helaas viel een deel van de vraag weg.
Onderschrijf je de visie van de KBvG dat nieuwe aanwas noodzakelijk is voor het voortbestaan van de beroepsgroep, ook al krimpt de totale omzet van de beroepsgroep?
38% antwoordde: Ja, ik onderschrijf de noodzaak, maar ik zie (nu en in de toekomst) geen mogelijkheden voor de plaatsing van een beroepsstagiaire. 13% onderschrijft de noodzaak en biedt een (toekomstige) plaats aan voor een beroepsstagiaire. 31% onderschrijft de noodzaak niet. En 19% gaf een eigen antwoord, waaronder: “Nieuw talent is om meerdere redenen voor iedere beroepsgroep zeer wenselijk.” Maar ook: “Ik heb niet de indruk dat het aantal stageplaatsen bepalend is voor de aanwas. Ook het vak zelf heeft geen beperkende rol in de aanwas. De huidige financiële situatie van kantoren en een onzekere toekomst vormen mijns inziens de beperking in de aanwas. Los dit op en de groei zal komen.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen