Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De informatie over de toepassing van EG-Verordening 2020/1784 in Nederland is aangepast. 

De nieuwe tekst vermeldt onder meer dat Nederland het feit dat het gedecentraliseerde IT-systeem (alsdan) nog niet in werking is, beschouwt als een “verstoring” in de zin van artikel 3 van de verordening. Ook wordt aan verzendende instanties verduidelijkt, dat de kosten van betekening of kennisgeving € 125,-  bedragen,  exclusief eventueel in rekening te brengen btw (afhankelijk van de hoedanigheid van de opdrachtgever.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen