Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Per 1 februari 2023 trad de Gerechtsdeurwaardersverordening in werking.Tegelijkertijd traden de nieuwe bestuursregels in werking, waaronder de bestuursregel Vakbekwaamheid. Deze bestuursregel is gerepareerd.

De bestuursregel Vakbekwaamheid regelt hoe het onderwijsprogramma voor de beroepsstage eruit ziet, hoeveel opleidingspunten de gerechtsdeurwaarders moeten halen, op welke manier KBvG Opleidingspunten kunnen worden aangevraagd en voor welke categorieën deze kunnen worden toegekend. In de bestuursregel die per 1 februari 2023 in werking trad was verzuimd om de bepaling mee te nemen dat minimaal 2/3 van het aantal opleidingspunten moeten worden behaald voor onderwijs op juridisch en vakinhoudelijk gebied. Dat is nu gerepareerd. Ook is een overzicht opgenomen van voorbeelden van onderwijs dat is gericht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening (categorie C).

De gerepareerde bestuursregel treedt in werking per 6 maart 2023. Hier vindt u deze en overige bestuursregels.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen