Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Tijdens de ALV van vrijdag 12 november 2022 vond de verkiezing van de (nieuwe) ledenraadsleden plaats. En daarbij zijn drie nieuwkomers te verwelkomen. 

In totaal waren er 11 vacatures voor ledenraadsleden en 8 vacatures voor plaatsvervangend ledenraadsleden. Voor beide vacatures waren er in totaal 11 kandidaten. Voor de ledenraadsleden hebben daarvoor 11 stemronden plaatsgehad, waarbij telkens twee keer gestemd moest worden, omdat er geen kandidaat was met een volstrekte meerderheid. Een spannende verkiezing dus. 

Na de 11 stemrondes, werden Mohammed Azouagh, Thomas Kijvekamp, Stefano Nocco, Berthine Pap, Maarten van Rooij, Hans Ruis, Jan de Swart en Marco Weening herkozen. Jeroen Nijenhuis en John Hempel waren plaatsvervanger, maar zijn nu ook als ledenraadslid gekozen. Nieuwkomer bij deze ledenraadsleden is Michael Brouwer. 

Bij de plaatsvervangers zijn Dion van Empelen, Petronella Stockmann, Mesut Tasci en Patrick Wittebrood herkozen. Patrick van der Pas en Michael Swier zijn van ledenraadslid tot plaatsvervangend ledenraadslid gekozen, en dan waren er ook nog twee nieuwkomers: Teo van de Mheen en Mazdak Pezeshki. 

De termijnen van Jeroen Nijenhuis, Teo van de Mheen en Mazdak Pezeshki zijn direct ingegaan, de overige termijnen gaan in op 1 januari 2023. Wij feliciteren de (nieuwe) ledenraadsleden van harte! 

Vacatures 
Er zijn ook leden die zich niet herkiesbaar hebben gesteld, en met de laatste verkiezing betekent dat er op 1 januari 2023 nog twee vacatures zijn voor plaatsvervangers. De eerstvolgende verkiezing daarvoor vindt plaats tijdens de ALV op 16 juni 2023.

Lijkt een functie als ledenraadslid iets voor jou, stel je dan verkiesbaar!

Ledenraadsvergaderingen
Wil je eerst eens een vergadering bijwonen, dan kan dat. De vergaderingen in 2023 vinden altijd plaats op donderdagen, en wel op de volgende data: 

16 februari 2023
20 april 2023
22 juni 2023
21 september 2023
23 november 2023
21 december 2023

Wil je een vergadering bijwonen, laat dat dan weten via kbvg@kbvg.nl.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen