Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De nieuwe, gemoderniseerde incassodagvaarding in begrijpelijke taal is klaar voor gebruik. In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak heeft een werkgroep twee jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe dagvaarding, die goed te begrijpen is, maar juridisch ook correct is. Op maandag 13 december is de nieuwe incassodagvaarding door de Rechtspraak, de Hogeschool Utrecht en de KBvG aan de leden geïntroduceerd via een webinar. 

Namens de KBvG nam Barbara ter Kuile, gerechtsdeurwaarder en bestuurslid, deel aan het project. In mei van dit jaar leverde de werkgroep een eerste concept op. Bij 75% van de dagvaardingen die worden uitgebracht, komt de gedaagde niet opdagen en verweert zich ook niet. Burgers die de huidige incassodagvaarding ontvangen, begrijpen door het juridisch jargon vaak niet goed wat er van hen verwacht wordt. Bovendien is een deel van hen laaggeletterd. Het taalgebruik is dan ook grotendeels aangepast. De werkgroep heeft zich hard gemaakt voor een nieuwe overzichtelijke dagvaarding in heldere taal, maar heeft ook ervoor gezorgd dat deze nog steeds juridisch correct is.

De dagvaarding is van feedback voorzien door bijna 90 personen uit de achterban van de rechtspraak en gerechtsdeurwaarders. De suggesties zijn verwerkt in de definitieve nieuwe, vereenvoudigde incassodagvaarding die door de Rechtspraak enthousiast is ontvangen. Binnenkort is de dagvaarding te downloaden vanaf de website van de Rechtspraak. We geven een seintje als het zover is.
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen