Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

DEN HAAG, 30 mei 2024 - Eva Dieben is de nieuwe directeur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Dieben vervult daarmee de vacature die was ontstaan na het vertrek van Karen Weisfelt naar toezichthouder BFT. Ze start per 1 juni aanstaande. 

Dieben heeft veel kennis van en ervaring met regulering, toezicht en veranderende bedrijfsmodellen en deed deze kennis en ervaring voornamelijk op binnen de financiële sector. Ze begon haar loopbaan in de advocatuur en heeft verder een achtergrond als beleidsmedewerker, wetgevingsjurist en bedrijfsjurist. Hiervoor was ze Head of Legal, Compliance & Regulations bij het bijkantoor van CACEIS Bank S.A., een dochteronderneming van de Franse bank Crédit Agricole en de Spaanse bank Banco Santander. Daarvoor was ze onder meer partner bij accountants- en advieskantoor BDO. 

De KBvG is ontzettend blij met Dieben als nieuwe bureaudirecteur. Voorzitter Chris Bakhuis - Van Kesteren: “Het bureau is de ruggengraat van de PBO en ondersteunt het bestuur bij de uitvoerende taken. Daarnaast heeft de directeur een strategisch adviserende rol richting het bestuur. Gezien haar achtergrond, ervaring en persoonlijkheid hebben wij er alle vertrouwen in dat zij deze functie uitstekend kan vervullen. We kijken uit naar een mooie samenwerking.”

Na een intensieve voorbereiding en diverse gespreksronden voor het vervullen van de vacature, viel de keuze dus op Eva Dieben. Bakhuis - Van Kesteren: “De wereld van Gerechtsdeurwaarders is voor haar nieuw, maar met de kennis en ervaring die zij meebrengt zal ze van grote waarde zijn voor de beroepsgroep. Bovendien is ze zeer gemotiveerd om vanuit haar nieuwe rol bij te dragen aan de maatschappelijke taak van Gerechtsdeurwaarders: dat was voor haar aanleiding om te solliciteren.” 

De aanstelling van Dieben komt op een moment dat er veel in beweging is rond de rol van Gerechtsdeurwaarders. “Denk aan de verkenning die is ingezet door demissionair minister voor rechtsbescherming Weerwind naar een ander invorderingsstelsel. Aan de pilot waarmee we uitvoering geven aan de motie Palland, die een bredere rol ziet voor gerechtsdeurwaarders met daaraan gekoppeld een sociaal tarief. En aan het kwaliteitsfonds voor innovatie van de beroepsgroep, in het belang van de samenleving. We zijn dus blij dat we nu weer op volle sterkte zijn, want er is meer dan genoeg te doen!”

Over de KBvG
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft als taak de goede beroepsuitoefening en de vakbekwaamheid van haar leden te bevorderen. Deze formele taak is vastgelegd in de Gerechtsdeurwaarderswet. Alle gerechtsdeurwaarders zijn aangesloten bij de KBvG. De gerechtsdeurwaarder zorgt ervoor dat beslissingen van de rechter ook worden nagekomen. Dit betekent dat mensen transacties durven aangaan. Daarmee is de gerechtsdeurwaarder van grote waarde voor de economie. Hij is openbaar ambtenaar en werkt onafhankelijk en onpartijdig. Hij is betrouwbaar, integer en transparant over zijn werk. Hij doet wat hij moet doen, maar altijd met oog voor de mens achter de schulden.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen