Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Donderdag 29 oktober 2020 is alweer de een-na-laatste ledenraadsvergadering van dit jaar. Gezien de verscherpte maatregelen zal de vergadering wederom via Zoom plaatsvinden. Naast de vaste agendapunten, zoals het verslag vanuit de commissies en het bestuur, staan er een aantal bestuursregels op de agenda.

De Bestuursregel aankondiging executieverkopen regelt de wijze van aanlevering van aankondigingen voor executieverkopen bij het bureau van de KBvG, waarna de aankondiging geplaatst wordt op www.kbvg.nl/executieverkopen (pagina is nog niet live). De Bestuursregel beslag op vorderingen moet met ingang van 1 januari 2021 in de plaats komen van de Bestuursregel afwikkeling derdenbeslagen. De tekst van de Bestuursregel beslag op vorderingen is aangepast op het nieuwe stelsel, houdt rekening met het DBR en is nu logischer opgesteld.

Daarnaast staat er nog een memo over deelnemingen op de agenda, waarin criteria zijn geanalyseerd voor participatie door niet-gerechtsdeurwaarders. Tot slot zullen uiteraard de begroting, inclusief toelichting, en het heffingreglement worden behandeld, omdat deze geagendeerd staan voor vaststelling op de komende ALV van 20 november 2020.

De vergaderstukken worden ten behoeve van de leden van de KBvG in de loop van de week op Mijn KBvG geplaatst.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen