Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op donderdag 23 september 2021 vond de eerste reguliere ledenraadsvergadering plaats na de vakantie. Naast de vaste agendapunten waren er ook een aantal agendapunten geagendeerd door ledenraadsleden. 

Zo is er gesproken over het traject voor de evaluatie van de KBvG regelgeving, waarvoor middels een startnotitie een eerste voorstel is gedaan. Daarnaast is er onder meer gesproken over de beleidsreactie inzake betalingsregelingen, de RDW-beslagen en de geldigheidsduur van toetsingsverslagen. 

De begroting voor 2022, het jaarplan en de Gerechtsdeurwaardersverordening zijn doorgeschoven naar de vergadering van oktober. Die vergadering is verplaatst naar woensdag 27 oktober 2021 en zal voor het eerst weer fysiek plaatsvinden. 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen