Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De zomervakantie is weer achter de rug en het reces is voorbij; de ledenraad gaat weer vergaderen en wel op 22 september 2022, met een uitgebreide agenda. 

Op de agenda staan een groot aantal zaken. Zo zullen er benoemingen plaatsvinden in diverse commissies, zoals de KBvG Commissie Meerjarenbeleid 2023-2027, de Vacaturecommissie en de Financiële Commissie. De reden daarvan is dat in een aantal commissies leden zullen aftreden. 

Daarnaast staat voor de eerste keer de begroting voor 2023 op de agenda, evenals de toelichting daarop en het heffingreglement. De begroting komt voor advies op de agenda in oktober. 

Verder zal onder meer gesproken worden over een Bestuursregel die het beëindigen van een beslagregistratie in kentekenregister regelt en een voorstel voor een onderzoek tot de instroom van gerechtsdeurwaarders, maar komen uiteraard ook de vaste verslagen vanuit de commissies en het bestuur aan bod. 

Voor de KBvG-leden zijn de vergaderstukken terug te vinden op Mijn KBvG. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen