Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op donderdag 2 september jl. is de ledenraad (digitaal) extra bijeengekomen. De aanleiding daarvoor was de Gerechtsdeurwaardersverordening die in concept werd gepresenteerd en waarover de leden vragen konden stellen. Op 23 september as. vindt de eerste reguliere ledenraadsvergadering na de vakantie plaats, op de agenda staan belangrijke onderwerpen.

Op de ledenraadsvergadering van 2 september jl. werden de ledenraadsleden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en opmerkingen te maken over de verordening. Het was ook mogelijk op voorhand al opmerkingen te maken en vragen te stellen. Naast een aantal taalkundige opmerkingen waren er goede vragen over de reikwijdte van verschillende bepalingen, het onderscheid tussen kantoren en gerechtsdeurwaarders en ledenraadsleden en plaatsvervangers, maar ook over het causale stelsel ten aanzien van de bestaande bestuursregels en reglementen. Een aantal ledenraadsleden is nog verzocht de opmerkingen na te sturen, zodat de commissie Herijking KBvG Regelgeving daar nog beter naar kan kijken. De verordening komt opnieuw terug op de agenda van de ledenraad op 23 september as.

Op de ledenraadsvergadering van 23 september as. wordt naast voormelde Gerechtsdeurwaardersverordening ook nog gesproken over een wijziging in de termijnen van de bestuursleden, het traject voor de evaluatie van de KBvG regelgeving, de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van een platform voor online executieveilingen, maar ook over de negatieve rente en zo mogelijk over de resultaten van het CBS-onderzoek. Uiteraard worden daarnaast de vaste agendapunten behandeld, zoals het verslag vanuit het bestuur en vanuit de commissies.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen