Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Focus en aandacht. Dat was de kern van de inzet van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in 2023. 

In het Jaarverslag 2023 geven wij een terugblik op de verschillende initiatieven, maatschappelijke ontwikkelingen en effecten op het ambt van de gerechtsdeurwaarder. Onderbouwd met feiten, cijfers en bevindingen.

Focus op de toekomst
Het jaar 2023 was een prachtig, maar turbulent jaar voor de beroepsorganisatie en de beroepsgroep. Toch hebben we de focus op de toekomst weten vast te houden en belangrijke stappen gezet op weg daar naartoe. We namen een nieuw beleidsplan 2023-2028 van de ledenraad in ontvangst met de mooie titel ‘Vertrouwen in de menselijke maat. Rechtshandhaving in een veranderende maatschappij.’ Bovendien stond een groot deel van het jaar in het teken van ons 150-jarig jubileum. 

Aandacht voor weerbaarheid en invorderingsstelsel 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid besteedde veel aandacht aan de weerbaarheid van juridische beroepsgroepen zoals de onze. Ook nam de KBvG deel aan thematafels over onder meer (de toekomst van) het civiele invorderingsstelsel. We zijn benieuwd naar de verkenning die (demissionair) minister Weerwind heeft aangekondigd. Verder heeft de KBvG tal van adviezen geleverd op voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving en werden er diverse onderzoeksrapporten opgeleverd.
 
Het bestuur kijkt ernaar uit om uitvoering aan het nieuwe beleidsplan te geven. Voor een deel zijn we daar in 2024 al mee begonnen. Dat doet KBvG niet alleen, maar samen met haar leden en ketenpartners. Maar we kijken ook verder; we gaan brainstormen over de gerechtsdeurwaarder anno 2035. Een flexibele, slagvaardige en innovatieve beroepsgroep die ertoe doet!
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen