Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben op vrijdag 16 april een intentieverklaring ondertekend. Op basis van de vastgelegde afspraken trekken zij samen op om de kwaliteit en integriteit van gerechtsdeurwaarders bij het uitvoeren van hun ambtelijke taak te bevorderen. Michaël Brouwer, voorzitter KBvG, en Chris Breedveld, voorzitter BFT, kwamen online bijeen voor de ondertekening.

Beide partijen willen met deze intentieverklaring het ambt en de ambtsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder bevorderen en daarmee bovendien het vertrouwen van de maatschappij in de gerechtsdeurwaarder beschermen. Elk heeft daarin een eigen taak en verantwoordelijkheid. De taak van de KBvG richt zich op het bevorderen van een goede beroepsuitoefening en vakbekwaamheid van gerechtsdeurwaarders. Het BFT houdt financieel en integraal toezicht op de beroepsgroep.

Gerechtsdeurwaarders staan middenin de maatschappij, ze komen dagelijks bij mensen aan de deur vanuit hun staatsrechtelijke taak. Ze hebben daardoor goed zicht op de maatschappelijke vraagstukken die spelen en leveren graag een bijdrage aan het oplossen daarvan, binnen hun wettelijke verantwoordelijkheid. Onderdeel van de afspraken is dat er regelmatig overleg plaatsvindt over verschillende maatregelen die hen ondersteunen bij hun taak, zoals gedragsrichtlijnen voor gerechtsdeurwaarders, stroomlijning en herijking van de regelgeving en het inzetten van data-analyses in het toezicht. 

KBvG-voorzitter Michaël Brouwer is blij met de intentieverklaring. “De KBvG heeft al sinds 2017 een convenant met het BFT. Het is goed dat er nu ook concrete werkafspraken zijn gemaakt. Hierdoor kunnen we vanuit een goede samenwerking de kwaliteit van de beroepsuitoefening van gerechtsdeurwaarders bevorderen én aantonen.”

Lees hier de tekst van de intentieverklaring
 schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen