Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Met ingang van 1 september 2021 kunnen studenten met een relevante en recente hbo/wo-vooropleiding Rechten een verkort traject van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder doorlopen. Met deze vooropleiding kan de student een vrijstelling krijgen voor de helft van de reguliere opleiding.

Hierdoor wordt de gewone duur van de opleiding verkort van vier tot twee jaar, inclusief de opleidingsstage. Starten kan nog per 1 september. De deadline voor inschrijving is dan 31 augustus 2021. Er is ook mogelijkheid om te starten per 1 februari 2022. Neem voor meer informatie contact op met de Hogeschool Utrecht via infojuridischeopleidingen@hu.nl.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen