Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Preventie van schulden vindt de beroepsgroep belangrijk, dus de gerechtsdeurwaarder draagt daar graag aan bij. Ieder op zijn/haar eigen manier. De afgelopen maanden hebben een flink aantal gerechtsdeurwaarders zich bij de KBvG gemeld als vrijwilliger voor de klas. De KBvG selecteerde 2 organisaties die gespecialiseerd zijn in financiële educatie en het netwerk hebben om experts voor de klas te plaatsen. Een zeer waardevolle en plezierige samenwerking. Gerechtsdeurwaarder René Peereboom deelt graag zijn ervaringen.

René: Tijdens mijn werk merk ik dat ik steeds vaker te maken krijg met jongvolwassenen die schulden hebben. Ik vind dat je als gerechtsdeurwaarder ook een maatschappelijke functie hebt. Dit is mijn manier om een steentje bij te dragen om bij de jongeren bewustwording te creëren hoe om te gaan met hun financiën en de gevolgen van hun handelen met geldzaken.

Training
Met lesgeven had ik geen enkele ervaring. Met een beetje gezonde spanning ging ik mijn eerste les in. Uiteraard had ik mij wel voorbereid. Ik heb een training gevolgd, die werd gegeven door twee ervaren trainers van de stichting LEF. Tijdens de training werd de eerste van de 3 modules behandeld die ik zelf ook voor de klas heb gegeven, samen met collega-gerechtsdeurwaarder Richard van het Laar. Het was leuk om dit samen te doen en ieder een eigen rol daarin te pakken.

Samen lesgeven
Richard en ik hadden door de goede voorbereiding een leuke wisselwerking met elkaar tijdens de lessen. Inmiddels hebben we voor dezelfde groep leerlingen in de leeftijd van 16 tot 20 jaar 3 lessen van een uur gegeven. Het gaf me voldoening te zien dat leerlingen lekker meedoen en dat er ruimte was voor interactie en dat daar ook gebruik van werd gemaakt. Aan het eind van de lessen heb ik aangegeven dat dit de eerste keer was dat we voor de klas stonden. De docente, die ook aanwezig was bij alle lessen, vond dat dat niet te merken was en dat we het professioneel hebben aangepakt. Een leuke opsteker!

De jongeren
Lesgeven aan jongeren is even heel wat anders dan het verrichten van je ambtelijke werkzaamheden. Ik moest wel even uit mijn 'comfortzone'. Maar het is een mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen op een heel nieuw terrein.

Ik merkte vooral tijdens de laatste les, dat de jongeren proberen bewuster met geld om te gaan.
We zijn in deze laatste les onder andere ingegaan op de zaken die geregeld moeten worden als ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Zoals het afsluiten van een ziektekostenverzekering, studiefinanciering, een aanvullende beurs, het aanvragen van een DigiD, etc. Allemaal praktische zaken die erg belangrijk zijn voor deze jongeren. 

Bijdrage leveren
Ik vind het prachtig om met jongeren te werken. Niet om met een vinger te wijzen of te zeggen wat ze wel of niet moeten doen, maar om ze bewust te maken in het omgaan met geld. Ik raad het iedereen aan het eens te proberen. Het is toch mooi als je op deze manier hieraan als gerechtsdeurwaarder een bijdrage kunt leveren!

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen