Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Wees alert! Er zijn valse berichten namens gerechtsdeurwaarders in omloop.
 

De Fraudehelpdesk meldt dat er emails in omloop zijn die stellen dat er schulden zijn die betaald moeten worden.
Wees alert. Heeft u geen openstaande betalingen vanwege bestellingen? Lees wat u kunt doen. Meld fraude bij de fraudehelpdesk.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen