Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Donderdag 10 december was in de Tweede Kamer het Algemene overleg Armoede en Schulden. De KBvG heeft bij de deelnemende tweede kamerleden aandacht gevraagd voor de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH). Een initiatief van de KBvG waarmee gerechtsdeurwaarders makkelijk kunnen zien of iemand hulp heeft gezocht bij de schuldhulpverlening. Gemeenten melden de schuldhulpvrager in VISH. Deurwaarders checken het systeem voor ze een ambtshanding uitvoeren. Daarmee kunnen we gemeenten en deurwaarders veel stress en onnodige kosten voorkomen.

Tot de dag van vandaag nemen slechts 78 van de 355 gemeenten deel aan VISH. Het systeem is AVG proof en wordt zelfs in de Wet Gemeentelijke Schuldhulp aanbevolen.

Een quick-win die direct te realiseren is en direct effect heeft!

Enkele partijen hadden vragen over de voorgenomen tariefsverhoging voor gerechtsdeurwaarders. Staatsecretaris van ’t Wout gaf net zoals Minister Dekker aan dat deze verhoging niet op zichzelf staat. Ze past binnen een totaalpakket van maatregelen die de gerechtsdeurwaarders zelf hebben voorgesteld om eerlijker te kunnen incasseren zoals de vernieuwde beslagvrije voet, bescherming bij bankbeslag en uitbreiding van de lijst met zaken die niet voor beslag vatbaar zijn. Daarnaast wordt ook de marktwerking op voorstel van de gerechtsdeurwaarders beperkt.

Daarnaast vroegen we aandacht voor de rol van de schuldeiser. Vaak zijn dat MKB-bedrijven waarbij het water aan de lippen staat door de coronacrisis of gescheiden partners waarvan de ex-partner de alimentatie niet wil betalen. Betalen van rekeningen is voor deze schuldeisers een kwestie van wel of niet overleven met alle sociaaleconomische gevolgen van dien.schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen