Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Afgelopen week ontvingen we op het Bureau van de KBvG in Den Haag 13 (!) beroepsstagiairs, onder leiding van Michael Swier, bestuurslid, en Stéphanie van Koningsbrugge, juridisch beleidsmedewerker. De beroepsstagiairs zijn allen met veel energie bezig zijn met de beroepsstage en dus ook al even aan het werk. Dat leverde goede gesprekken, discussies en vragen op, vanuit een ontzettend leuke club zeer gemotiveerde mensen. 

Doel van de bijeenkomst was om meer inzage te geven in de organisatie van de KBvG, daarover vertelde Stéphanie. Onze democratische structuur vind ik enorm belangrijk. Met een bestuur, ledenraad, commissies en werkgroepen en de Algemene Ledenvergadering, vormen we echt een beroepsorganisatie waarbij iedereen zijn steentje kan bijdragen. Ik hoop dat de beroepsstagiairs daar ook een rol in gaan vervullen. 

De deelnemers werden verder geïnformeerd over wat de KBvG doet aan belangenbehartiging, het onderhouden van contacten met onze stakeholders en onze publieke taken en uiteraard hoe de KBvG als spreekbuis dient voor de beroepsgroep. 

Michael vertelde over het ondernemerschap. De gerechtsdeurwaarder als ondernemer is een unieke rol. Enerzijds ben je onafhankelijk openbaar ambtenaar, anderzijds ben je ook een expert die ondernemer is met een verdienmodel. De gerechtsdeurwaarder-ondernemer is aan strenge regels gebonden en wordt gecontroleerd door het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Je moet juridische kennis hebben en ook een gezonde dosis ondernemersgeest als gerechtsdeurwaarder. Dat maakt ons beroep een interessante uitdaging, voor mensen die goed tussen die twee werelden kunnen balanceren.  

Het was een dynamische en gezellige dag. Ik ben trots op deze nieuwe groep van gerechtsdeurwaarders die onze beroepsgroep versterkt.


 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen