Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vorige week schreef ik over de verwachtingen ten aanzien van een eventuele vloedgolf aan schulden. De overheid leek in eerste instantie dit jaar niets te kunnen doen, omdat de uitvoeringsinstanties eventuele maatregelen niet op tijd zouden kunnen verwerken in de systemen. Inmiddels blijkt echter hoe nijpend de situatie voor steeds meer mensen in Nederland wordt en ziet de overheid zich noodgedwongen toch dit jaar nog in beweging te komen. Verschillende noodmaatregelen zullen op korte termijn voor velen werkelijkheid worden en hopelijk wordt daarmee een vloedgolf aan schulden voorkomen.

Zo gaat er een regeling gelden voor mensen die dit jaar een nieuw energiecontract hebben moeten afsluiten en door de hoge tarieven in de knel komen. Als een energiebedrijf meerdere malen heeft aangemaand zonder succes, kan de klant worden aangemeld voor het overnemen van schulden door de overheid. Het kabinet wil zo mensen in nood helpen, maar ook voorkomen dat energieleveranciers omvallen. Uiteraard moet er wel nog een toets worden ingebouwd om te bepalen of iemand ook daadwerkelijk zijn energiekosten niet meer kan betalen. Voor de regeling wordt zo’n 50 miljoen uitgetrokken.

Een andere regeling zal gaan gelden voor alle Nederlanders. Nederlanders met een gemiddeld gas- en stroomverbruik zullen straks voor dat verbruik het tarief betalen dat gold in januari van dit jaar, het tarief van vóór de oorlog in Oekraïne. Nederlanders die bovengemiddeld veel verbruiken betalen voor het verbruik boven het gemiddelde de tarieven die nu gelden. Met de maatregel worden mensen niet alleen financieel geholpen, maar wordt ook de prikkel gegeven minder energie te verbruiken. De kosten worden geschat op zo’n 6 tot 10 miljard euro.

Voor 2023 is een omvangrijk koopkrachtpakket vastgesteld, om de koopkrachtterugval door de inflatie te dempen. Zo wordt onder meer het minimumloon verhoogd, gaat het belastingtarief in de eerste schrijf omlaag en gaat de arbeidskorting omhoog. Daarnaast wordt de energiebelasting verlaagd en volgt opnieuw een energietoeslag voor de laagste inkomens. Het pakket is goed voor zo’n 15 miljard euro. Voor een financiële staatsstrop hoeven we daarbij niet te vrezen; de economie draait ondanks de inflatie en de energiecrisis zo goed, dat verwacht wordt dat er in 2023 366 miljard aan belastingen en premies geïncasseerd wordt. Ter vergelijking: dat is 50 miljard meer dan er in 2019 (pre-corona) geïncasseerd werd.   

Ik heb nagedacht over de vraag hoe gerechtsdeurwaarders hun bijdrage kunnen leveren bij het afwenden van de crisis of de overheid kunnen ondersteunen bij de afwikkeling daarvan. Gerechtsdeurwaarders zijn immers de oren en de ogen van de overheid. Wij kijken bij mensen achter de voordeur, maar hebben ook het exclusieve inzicht in openstaande schulden die bij ons bekend zijn, we kunnen het UWV bevragen om het inkomen vast te stellen en wij waarborgen het bestaansminimum via de beslagvrije voet.

Gerechtsdeurwaarders kunnen dan ook veelal al in een vroeg stadium bepalen of er een regeling kan worden getroffen, maar kunnen zo ook in kaart brengen of iemand in aanmerking komt voor overheidssteun, en zo ja, voor welke schulden dat dan geldt. Net zoals we dat met Schuldenwijzer gedaan hebben voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Door de maatregelen van de overheid en het goed uitvoeren daarvan, wordt hopelijk een vloedgolf aan schulden voorkomen. De gerechtsdeurwaarders staan in ieder geval klaar om waar nodig hun bijdrage te leveren.  

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen