Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Dat schrijft minister Weerwind in de kabinetsreactie naar aanleiding van de evaluatie van de KBvG. Hij ziet ons als ‘de schakel tussen alle partijen: van de rechtspraak tot de bedrijven en de burgers’.

Wij zijn blij dat dit het centrale uitgangspunt is voor de minister. Zeker nu, in een tijd dat burgers geconfronteerd worden met oplopende energierekeningen en stijgende prijzen voor levensonderhoud, vraagt dat een andere rol van de gerechtsdeurwaarder. Dat is ook onderdeel van onze inbreng voor het commissiedebat Juridische beroepen op 6 oktober aanstaande.

Regierol past bij een gerechtsdeurwaarder
De KBvG vindt dat het stelsel de komende tijd aan de maatschappelijke werkelijkheid aangepast moet worden. In die nieuwe werkelijkheid past ook de ‘regierol’ van de gerechtsdeurwaarder bij het vroeg signaleren van beginnende betalingsproblemen. Dat bepleit de minister ook in zijn brief aan de Kamer van 29 juni jongstleden (kamerstuk 35 925 VI nr 155). Hij ziet dat de gerechtsdeurwaarders met beide benen in de samenleving staan. Bovendien heeft de gerechtsdeurwaarder ‘de positie en de middelen om data te controleren en het persoonlijke gesprek aan te gaan’.

Uitbreiding met niet-ambtelijke handelingen
Een goede start zou je zo zeggen. En erkenning voor het werk van de gerechtsdeurwaarder. Maar om de regierol goed te kunnen vervullen, is een ‘herbezinning’ op de ambtelijke rol van gerechtsdeurwaarders nodig, vindt ook de minister. Het bijzondere is namelijk dat een gerechtsdeurwaarder nu vooral inkomsten krijgt uit ambtelijke handelingen zoals een beslaglegging of ontruiming. Uit de praktijk blijkt dat het vaak al lukt om tot afbetaling van schulden te komen, zonder dat een ambtshandeling nodig is. Meestal is dat ook een duurzame oplossing. Een sociaal tarief als vergoeding voor preventieve handelingen kan meer balans brengen. De minister schrijft dat dit tarief een speerpunt is voor de komende jaren. Vanzelfsprekend gaan we hierover graag verder in gesprek met ketenpartners en het ministerie.

Wat mij betreft maken we vaart met de invulling van de regierol van de gerechtsdeurwaarder. Ik nodig iedereen uit om jullie ervaringen met mij te delen. Dit is het momentum om te vertellen wat we doen en wat we kunnen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen