Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Dit jaar vieren we het 150-jarig jubileum van de KBvG. Een goed moment om terug te kijken, maar zeker ook om te reflecteren op de deurwaarder van de toekomst. Wij zien voor onze beroepsgroep een brede maatschappelijke rol weggelegd. Het is mooi om te zien dat deze visie ook in de politiek steeds meer gehoor vindt. Zo pleitte Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA) voor een gerechtsdeurwaarder 2.0 die nauw aansluit bij onze eigen toekomstvisie voor de beroepsgroep.

De gerechtsdeurwaarder 2.0 die Palland voor ogen staat, heeft onder andere een belangrijke rol in het voorkomen van problematische schulden door vroegsignalering. Dit is een rol die wij ook nu al pakken. Doordat we in totaal ruim 2 miljoen huisbezoeken per jaar afleggen, zijn we als geen ander in staat vroege signalen op te vangen. 

Gerechtsdeurwaarders staan midden in de samenleving en zijn de voelsprieten voor de schuldeisers, burgers en overheid. De afgelopen jaren hebben wij aan de hand van de maatschappelijke ontwikkelingen onze verantwoordelijkheid genomen. Bijvoorbeeld door pre-adviezen op te stellen die onder meer hebben geleid tot wetgeving ter bescherming van de burger met financiële problemen. En niet te vergeten door prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad om duidelijkheid te scheppen over zaken als vakantiegeld en het beslag.

In de praktijk zijn er al verschillende pilots gestart rondom warme doorverwijzing van burgers naar de schuldhulpverlening van enkele grote gemeentes. Deze pilots worden goed beoordeeld. Het zou mooi zijn als we dit branchebreed kunnen optuigen. 

Terugkomend  op Palland. Zij ziet – net als wijzelf - een meer coördinerende rol weggelegd voor deurwaarders in het innen en verdelen van achterstallige betalingen ten bate van alle schuldeisers. Dit vraagt om een systeemverandering waarin niet meer gedagvaard wordt en beslag wordt gelegd voor één enkele schuldeiser, maar de beschikbare aflossingsruimte eerlijker te verdelen. 

Zelf pleiten wij er al langer voor dat de gerechtsdeurwaarder – waar schulden nog niet problematisch zijn - meer als knooppunt van informatie en financieel beheerder kan optreden. En zo beter in staat is het bestaansminimum voor mensen te bewaken. Ook dit kan helpen in de strijd tegen armoede en schulden. Die bredere rol pakken wij graag op, nu en in de toekomst. 
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen