Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Leeuwarder Courant kopte afgelopen zaterdag “De Porsche en de deurwaarder”. Het relaas van een beslaglegging op een auto en de daarop volgende poging om de gerechtsdeurwaarder omver te rijden. 

Het is alweer 5 jaar geleden dat één van onze collega’s aangifte heeft gedaan van een poging haar omver te rijden tijdens een beslaglegging op een Porsche. De KBvG heeft haar voorzien van de nodige bijstand van een advocaat tijdens het strafproces. Dit heeft aanvankelijk geleid tot een taakstraf van 80 uur en het betalen van smartengeld. Tegen deze uitspraak is de verdachte in hoger beroep gegaan en eindelijk is zeer recentelijk de dader veroordeeld tot 50 uur taakstraf en het betalen van de juridische kosten van bijstand voor het slachtoffer. Het hele verhaal is te lezen in de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag 13 april.

Het zijn twee langdurige procedures geweest, maar gelukkig heeft het slachtoffer volgehouden. Helaas heeft het vergrijp dermate veel impact gehad op het slachtoffer dat zij haar het ambt heeft moeten verlaten. Een begrijpelijk beslissing, maar wel een verlies voor onze beroepsgroep. In ieder geval heeft het recht gezegevierd! Het is afwachten of er nog cassatie door de dader wordt ingesteld. Maar gelukkig is gebleken dat geduld een schone zaak is en dat het doen van aangifte loont!

Tenslotte wil ik alle collega’s  nogmaals oproepen om vooral aangifte te blijven doen van strafbare feiten. Laat het weten als jullie hierbij de hulp van de KBvG nodig hebben. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen