Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vorige week heeft de jaarlijkse Conseil Permanent van de Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ) plaatsgevonden. Namens de KBvG hebben Oscar Jans en ik een workshop mogen verzorgen over de AVG en de implementatie hiervan binnen onze beroepsgroep. Goed om te melden dat we als Nederland binnen Europa vooroplopen. 
Er was veel aandacht voor ons privacy handboek en de wijze waarop door de KBvG de awareness en implementatie is aangevlogen. Ook na de workshop werden de nodige belangstellende vragen gesteld. Een mooie prestatie dat we binnen Europa als voorbeeld mogen dienen. 
 

Tijdens dit congres hebben wij ook een pitch gehouden om als gastland te mogen fungeren voor de European Spring Council in 2025 van de UIHJ. 
Na eerst een prachtig filmpje van ons land te hebben getoond en onze pitch zijn wij bij acclamatie door de Union gekozen om gastland te mogen zijn in 2025. Ik vind het een hele eer dat dit ons ten deel is gevallen. We kunnen ons als beroepsgroep internationaal nog meer op de kaart zetten. Maar ook nationaal kunnen we laten zien dat we als beroepsgroep vooruitstrevend zijn en innovatief en inspelen op Europese ontwikkelingen. 

Zodra de data van European Spring Council definitief bekend zijn, maken we dat uiteraard kenbaar zodat je die dagen tijdig kunt reserveren. We gaan er een mooi programma voor maken. Naast interessante inhoud is er ook ruimte voor ontspanning en informele kennismakingen. Want dat vind ik ook belangrijk. Ik ben er trots op dat we als klein land met onze kleine beroepsgroep ons internationaal kunnen profileren!


 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen