Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Vanochtend werd mijn aandacht  getrokken  naar een artikel in “Advocatie” van 30 oktober 2023. Het artikel is gewijd aan de “Rule of Law Index” van het World Justice Project – een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de bevordering van de rechtsstatelijkheid wereldwijd. Nederland bekleedde de afgelopen acht jaar de vijfde positie, met uitzondering van 2021 (plek 6). Helaas is Nederland vorig jaar gezakt van de vijfde naar de zevende plaats. 
 

Het World Justice Project toetst op acht issues en factoren hetgeen uiteindelijk een overall index score geeft. Op veel onderdelen werd door Nederland ongeveer hetzelfde gescoord als in de voorafgaande jaren, maar op het onderdeel ‘strafrecht” is Nederland gedaald. Wel verheugend om te lezen dat Nederland is gestegen op de onderdelen ‘handhaving’ en ‘orde en veiligheid’ .

Ik ben blij dat het in Nederland goed is gesteld met handhaving en orde en veiligheid.  De gerechtsdeurwaarders zijn handhavers en wij moeten dit kunnen uitvoeren in alle veiligheid. 

Helaas worden we de laatste tijd meer geconfronteerd met agressie maar ook met een beweging die de Nederlandse rechtstaat niet erkent.  Alle burgers in Nederland moeten zich houden aan de wet- en regelgeving van de Nederlandse rechtsstaat. Als hieraan niet wordt voldaan, dan zullen wij gerechtsdeurwaarders  desgevraagd overgaan tot handhaving en uitvoering.  Wij zorgen dat aangegane verplichtingen in Nederland worden nagekomen en zullen dat blijven doen. Als wij worden geconfronteerd met agressie in welke vorm dan ook, dan zullen wij melding en/of aangifte doen bij de politie.  Duidelijk kaders stellen en handhaven is belangrijker dan ooit.  

Het zou toch mooi zijn als Nederland op de eerste plaats komt van de ”Rule of Law index”.  Hopelijk kunnen wij, gerechtsdeurwaarders, hieraan een steentje bijdragen.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen