Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Gisteren woonde ik de ALV van MKB-Nederland bij, waar onder meer de resultaten van hun lobbywerk het afgelopen jaar werden gepresenteerd. Onder ondernemers zijn, vind ik altijd een genot. Niet alleen omdat ik er zelf één ben, maar ook omdat dat een groot deel van onze opdrachtgevers ondernemers zijn. Waar je in de meer ambtelijke omgevingen nogal wel eens omfloerst taalgebruik tegenkomt, zeggen ondernemers vaak waar het op staat. En dat bevalt mij wel.
 

Zo was gisteren tijdens de ALV van MKB-Nederland een erelid aanwezig, dat een aantal concrete punten naar voren bracht waar volgens hem de lobby ook op gericht zou moeten zijn. Om zijn verhaal kracht bij te zetten, trok hij een register aan oneliners open, die mij in eerste instantie vooral deden glimlachen (zoals “uit een literfles haal je nooit anderhalve liter”). Maar één van die oneliners bleef in mijn hoofd rondspoken: “Als je niet aan tafel zit, wordt er ook niet voor je gedekt”. 

Vaak genoeg neem je deel aan overleggen, waarvan je achteraf nou niet echt kan zeggen dat het direct iets heeft opgeleverd. En als er dan (volkomen terecht) door je leden gevraagd wordt, welke resultaten er geboekt zijn, heb je niets om te laten zien. Dat kan frustrerend voor hen zijn, maar vergis je niet, dat is het ook voor ons. Je wil verder komen, doelen bereiken. 

Nu is een deel van wat wij doen, ook het “voorkomen van erger”. De collega’s met wat meer jaren op de teller kunnen zich allemaal nog de onzalige formulierdagvaarding herinneren. Later kwam “KEI” (laten we de dagvaarding afschaffen) en ook nu blijft er via een pilot op basis van artikel 96 Rechtsvordering gemorreld worden aan een van de pijlers van ons ambt: Op de juiste manier de juiste mensen oproepen om het recht zijn beloop te laten hebben. 

Maar een groot deel van wat wij doen leidt niet tot snelle resultaten, dan is het vaak een kwestie van lange adem. Een dezer dagen verwachten we de uitkomst van de verkenning naar mogelijke veranderingen in de civiele invorderingsketen. Als KBvG zijn wij inmiddels al jaren betrokken bij overleggen over dit onderwerp. Zo zijn we ooit in 2021 begonnen met de ‘Thematafels’. En ik voorzie dat ook na de uitkomsten van de verkenning de concrete resultaten nog wel even op zich laten wachten.

Nu is lang tafelen gelukkig wel een hobby van ons als bestuursleden. Dus dat zit wel goed. Want, om maar in de beeldspraak te blijven “als je niet aan tafel zit, sta je op het menu”…en dat is wat we sowieso moeten voorkomen!

Vanwege vakantie van de voorzitter, is de column deze week van Barbara ter Kuile, plaatsvervangend voorzitter van de KBvG. Voor volgende week geeft zij het stokje door aan Eva Dieben, de nieuwe directeur van de KBvG.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen