Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Maandag 7 november was Minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind op werkbezoek bij de KBvG. Gerechtsdeurwaarderskantoor Flanderijn in Rotterdam trad als gastheer op. Minister Weerwind sprak met een aantal medewerkers en uiteraard ook met een aantal gerechtsdeurwaarders. Het bezoek stond enerzijds in het teken van een kennismaking met het gerechtsdeurwaardersambt, anderzijds kwam de minister terug op onze brandbrief over agressie tegen gerechtsdeurwaarders. 

Rol van de gerechtsdeurwaarder en agressie
Tijdens het bezoek hebben we het belang van de taak van de gerechtsdeurwaarder aan de deur over het voetlicht gebracht. We benadrukten onze oplossende rol, maar ook onze handhavende rol: namelijk die van executie-ambtenaar. Oplossen waar het kan, maar doorpakken waar het moet.  
De minister had daarnaast speciale aandacht voor agressie tegen gerechtsdeurwaarders. De KBvG had de minister namelijk eerder een brandbrief gestuurd, omdat het aantal meldingen van agressie tegen gerechtsdeurwaarders sterk is toegenomen. 

Vergoeding en toegang tot het recht 
De KBvG heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook een aantal andere onderwerpen te bespreken waar wij ons al langer sterk voor maken. We hebben gesproken over de werkzaamheden van gerechtsdeurwaarders waarvoor het BTAG nu geen vergoeding kent, zoals het voorkomen van ontruimingen. 
En we brachten specifiek de ‘toegang tot het recht’ onder de aandacht. De KBvG is hierbij voorstander van het zogenoemde filtermodel. Dat model is eerder uitgebreid besproken tijdens het leerstoelsymposium dat we eerder organiseerde.
Speciaal voor dit werkbezoek is het filtermodel opgetekend in een strip . Deze strip hebben we overhandigd aan de minister.  

Samenwerken aan imagoverbetering
We kunnen terugkijken op een vruchtbaar werkbezoek. Op LinkedIn vatte minister Weerwind zijn bezoek als volgt samen:

‘Een gerechtsdeurwaarder is er voor schuldeisers en schuldenaars om voor beide tot een goede oplossing te komen. Vandaag bezocht ik De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. We spraken onder andere over de toenemende agressie waar deurwaarders mee te maken krijgen, terwijl ze juist mensen op weg willen helpen voordat hun persoonlijke situatie erger wordt. Samen ga ik met de deurwaarders bekijken hoe hun imago verbeterd kan worden.’

We kijken uit naar een goede samenwerking met de minister.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen