Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De KBvG ontving woensdag 17 januari Koning Willem Alexander op het kantoor van Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders te Harderwijk. Het bezoek stond in het teken van het 150 jarig bestaan van de PBO. De Koning ging in gesprek met gerechtsdeurwaarders en samenwerkende organisaties over het veelzijdige ambt in zijn naam.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bestaat 150 jaar en vierde dit in december met een symposium en feest voor genodigden in Scheveningen. Het jubileum was ook aanleiding voor de Koning om op bezoek te komen bij de KBvG. Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders in Harderwijk stelde het kantoor open voor ontvangst. 

Voorzitter Chris Bakhuis was zeer verheugd met dit bijzondere bezoek: “Het predicaat ‘koninklijk’ brengt verplichtingen met zich mee en zo voelt de beroepsgroep dat ook. De gerechtsdeurwaarder brengt immers in naam van de koning een vonnis bij een schuldenaar aan de deur. Dat koninklijke weegt soms zwaar voor de ontvanger. Het is een hele eer om in gesprek te mogen gaan met de Koning over ons bijzondere ambt.”

Introductie
Na een korte introductie door het KBvG-bestuur en de directeuren van Jongejan Wisseborn over de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep en de initiatieven die de KBvG hiervoor neemt, volgde een korte toelichting op de digitale ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau. 

De werkvloer
De Koning ging in gesprek over de opleiding tot gerechtsdeurwaarder, de werkverhoudingen, beroepsontwikkeling en het ondernemerschap. Er heerste een ontspannen sfeer. 
Ook keek de Koning mee op de werkvloer, waar hij onder meer een demonstratie kreeg van de werking van het Digitaal Beslagregister (DBR). Getoond werd hoe de gerechtsdeurwaarder beslag kan leggen, op welke manier dat gebeurt en hoe daarbij wordt voorkomen kosten te maken waar beslag niet of maar beperkt mogelijk is. Ook kreeg de Koning een inkijk in Schuldenwijzer, de website waarop mensen hun schulden kunnen inzien. De Koning toonde interesse voor de werkwijze en was onder de indruk van de zorgvuldigheid waarmee de gerechtsdeurwaarders omgaan met de vertrouwelijke informatie. Hij stelde belangstellende vragen aan de gerechtsdeurwaarders. 

Samenwerking
De Koning sprak ook met vertegenwoordigers van organisaties waarmee gerechtsdeurwaarders samenwerken om mensen met problematische schulden te helpen zoals een maatschappelijk werker en een bewindvoerder. Daarbij werd ook duidelijk gemaakt welke rol de gerechtsdeurwaarder in dit proces inneemt. 

Autonomen
Hierna spraken gerechtsdeurwaarders en vertegenwoordigers van woningcorporaties over hun ervaringen met mensen die schulden hebben en zich autonoom of soeverein noemen.
Zij gaven hun zorgen aan en schetsten met ervaringen uit de eigen praktijk de soms schrijnende gevolgen die de weigering om te voldoen aan betalingsverplichtingen tot gevolg kan hebben.

Boek
Ter afsluiting van het werkbezoek nam de Koning het lustrumboek van de KBvG in ontvangst, dat werd aangeboden door voorzitter Chris Bakhuis. Dit boek is in eigen beheer gemaakt ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan en beschrijft de ontwikkeling die de beroepsgroep heeft doorgemaakt aan de hand van verschillende interviews met oud-bestuurders en gerechtsdeurwaarders.
De KBvG blikt terug op een geslaagd werkbezoek. Voorzitter Chris Bakhuis: “We hebben een mooi beeld van de moderne gerechtsdeurwaarder neer kunnen zetten. Als ambtenaar en ondernemer die ook het maatschappelijk belang dient.”

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen