KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Terug naar website  >  De beroepsorganisatie  >  Contactinformatie

Contactinformatie

Heeft u vragen naar aanleiding van uw contact met een gerechtsdeurwaarder(skantoor), dan kunt u uw vraag stellen aan het desbetreffende gerechtsdeurwaarderskantoor. Op de site www.schuldinfo.nl vindt u wellicht ook het antwoord op uw vragen. Heeft u juridisch advies nodig, dan kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket, zie www.juridischloket.nl. Heeft u schuldhulpverlening nodig, dan kunt u (onder andere) terecht bij de NVVK, zie www.nvvk.eu.

Indien u een klacht wilt indienen tegen een  (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder dan kunt u dat in eerste instantie doen bij de (toegevoegd) gerechtsdeurwaarder. Wanneer u er met de gerechtsdeurwaarder niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Klik hier voor de contactgegevens van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders en voor meer informatie over de klachtprocedure bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Algemene vragen aan de KBvG kunt u stellen via de e-mail: kbvg@kbvg.nl.  De KBvG geeft geen juridisch advies. Omdat wij geen kennis hebben van uw specifieke dossier, kunnen wij vragen alleen in algemene zin  beantwoorden en kunnen wij specifieke situaties niet beoordelen. Wij kunnen geen bemiddelende rol spelen tussen u en de gerechtsdeurwaarder.

De KBvG streeft ernaar uw vraag binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden.

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag

De KBvG is telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 11:30 uur en van 14:00 tot 16:00 uur op telefoonnummer: (+31) 70 - 890 35 30
E-mailen kan naar: kbvg@kbvg.nl