Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden verwerkt de gerechtsdeurwaarder persoonsgegevens. De bescherming van die gegevens is niet alleen geregeld in landelijke en Europese wetgeving, maar krijgt ook binnen de branche een hoge prioriteit.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacywetgeving regelt op Europees niveau welke persoonsgegevens door wie en met welk doel mogen worden verwerkt. In de Uitvoeringswet is de verordening voor Nederland uitgewerkt.

Privacyhandboek en Gedragscode  

Door middel van een Privacyhandboek geeft de KBvG haar leden praktische handvatten om aan de AVG te voldoen. De Gedragscode heeft daarnaast tot doel om geldende wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens nader uit te werken voor de gerechtsdeurwaarder. Hiermee wordt gestreefd naar transparantie voor de betrokkene, de belanghebbende en de toezichthouder. Een nieuwe Gedragscode is momenteel in ontwikkeling.

Formulieren Privacyhandboek
PH-REG-01 Model register datalekken
PH-FOR-01 Formulier datalekken
PH-FOR-02 Formulier PIA
Bronbestand verwerkingsregister
Model verwerkingsregister
Opbouw verwerkingsregister
Samenvoegdocument verwerkingsregister


 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen