Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Leerstoel Executie- en Beslagrecht richt zich op het belang en de positie van de gerechtsdeurwaarder in de rechtspraktijk. De taak van de stichting is het bevorderen van onderwijs en onderzoek.

De Leerstoel is in 2002 ingesteld door de Universiteit van Utrecht met als doel een brug te slaan tussen theorie en praktijk. In 2021 is de leerstoel overgenomen door de Universiteit van Amsterdam. De Leerstoel wordt bekleed door bijzonder hoogleraar Executie- en Beslagrecht Mr. Dr. Kasper Krzemiński. Krzemiński is gespecialiseerd in beslag- en executierecht, zekerhedenrecht en procesrecht. Als bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Krzemiński onderzoek doen en onderwijs geven op het gebied van het executie- en beslagrecht, met een focus op de positie van de deurwaarder. Hij zal deze deeltijdsfunctie vervullen naast zijn praktijk als advocaat.

Onafhankelijke voorzitter

In 2007 is de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht opgericht om onderwijs en onderzoek op het gebied van executie- en beslagrecht te bevorderen. De stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden en heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door het bestuur van de KBvG. Het bestuur bestaat per 1 oktober 2019 uit de volgende personen:

•    Prof. mr. L. (Vino) Timmerman, advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden/hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (voorzitter)
•    Mr. O.M. (Oscar) Jans, bestuurslid KBvG en gerechtsdeurwaarder te Groningen
•    Mr. B.M.M. (Barbara) ter Kuile, bestuurslid KBvG en gerechtsdeurwaarder te Leiden
•    Mr. S.J.W. (Sjef) van der Putten, bestuurslid KBvG en gerechtsdeurwaarder te Amsterdam
•    Mw. drs. M.J.P.A. (Marjolein) de Wilde, toegevoegd gerechtsdeurwaarder te Oosterhout

Tot september 2021 was Prof. mr. A.W. (Ton) Jongbloed houder van de leerstoel. Op 25 september 2002 hield hij in Utrecht zijn voordracht ‘Bijzondere beslagen’. Met ingang van 1 december 2011 is professor Jongbloed bovendien profileringshoogleraar Executie- en Beslagrecht aan de Universiteit van Utrecht. Op 27 september 2012 hield hij zijn oratie met de titel ‘Naar een Europees executie- en beslagrecht’.

Voor meer informatie over de Leerstoel of de stichting kunt u contact opnemen met het bureau van de KBvG.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen