Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De digitale nieuwsbrief GDW.online komt vijf keer per jaar uit en wordt gratis toegezonden aan KBvG-leden, relaties en andere geïnteresseerden. Daarnaast geeft de KBvG wekelijks het KBvG Nieuws van de Week uit. Hiermee worden leden en professionals wekelijks geinformeerd over wetgeving, gerechtelijke uitspraken en politieke ontwikkelingen. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen