Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De gerechtsdeurwaarder komt niet alleen aan de deur bij schuldenaren om te praten over openstaande rekeningen, maar komt ook langs om bijvoorbeeld stukken van de rechter langs te brengen, zoals een vonnis. Het uitbrengen van een dagvaarding of het betekenen (lees: kennisgeven) van een vonnis, wordt een ambtshandeling genoemd en dat gebeurt veelal bij exploot. In het exploot staat vermeld aan wie de gerechtsdeurwaarder de stukken heeft gelaten.

Geen exploot mag worden gedaan tussen acht uur 's avonds en zeven uur 's ochtends. Evenmin mag een exploot worden gedaan op een zondag of een algemeen erkende feestdag. Indien de laatste dag van de termijn, waarbinnen het exploot kan worden gedaan, op een zondag of een algemeen erkende feestdag valt, kan het exploot de daarop volgende dag worden gedaan.

Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder op die dagen geen stukken van de rechter mag langsbrengen of bijvoorbeeld een beslag mag leggen. We noemen dit soort dagen: explootvrije dagen.


De algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn: Nieuwjaarsdag (1 januari), Eerste en Tweede Paasdag, Goede vrijdag (29 maart) Eerste en Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december). Andere dagen waarop geen ambtshandelingen mogen worden verricht worden ‘gelijkgestelde dagen’ genoemd. In de regel zijn dat de dagen tussen een feestdag en het weekend in.

De gerechtsdeurwaarder mag in 2024, naast de zondagen, dus geen ambtshandelingen verrichten op:
 

Nieuwjaarsdag

maandag 1 januari

Goede Vrijdag

vrijdag 29 maart

Eerste Paasdag

zondag 31 maart

Tweede Paasdag

maandag 1 april

Hemelvaartsdag

donderdag 9 mei

Gelijkgestelde dag

vrijdag 10 mei

Koningsdag

zaterdag 27 april

Eerste Pinksterdag

zondag 19 mei

Tweede Pinksterdag

maandag 20 mei

Eerste Kerstdag

woensdag 25 december

Tweede Kerstdag

donderdag 26 december

Gelijkgestelde dag

vrijdag 27 december

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen