Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het gebruik van begrijpelijke en duidelijke taal is een steeds belangrijker wordend onderwerp. Dit heeft niet alleen betrekking op dagvaardingen of andere gerechtelijke stukken, maar ook op brieven van gemeentes. Susan Lek, jurist bij Wigger van het Laar, kreeg een brief van de gemeente Almelo onder ogen die volgens haar veel duidelijker kon.

Bijsluiter gemeente
Naar aanleiding van vernieuwde wetgeving, waardoor gemeentes sinds begin dit jaar een rol spelen bij het opslaan van goederen na een ontruiming, stelde de gemeente Almelo een brief op die als bijsluiter werd meegestuurd bij een ontruimingsaanzegging. Vanwege de goede samenwerking tussen de gemeente Almelo en gerechtsdeurwaarderskantoor Wigger van het Laar, werd deze brief eerst ter controle aan Wigger Van het Laar gestuurd.  De gemeente wilde graag weten of de brief volledig was. Susan heeft  dyslexie, maar  heeft ook een zusje met een verstandelijke beperking. Zij weet dan ook als geen ander hoe belangrijk begrijpelijke en leesbare taal is. Susan zag direct dat de brief erg lastig te lezen was voor de gemiddelde huurder en heeft de brief daarop gewijzigd. Eerst werd de lay-out aangepast; door het gebruik van kopjes was de brief al meteen overzichtelijker. Daarnaast heeft zij de brief inhoudelijk herschreven en leesbaar gemaakt, door woorden zoals ‘’goederen’’ te vervangen door ‘’spullen’’. Een overzichtelijke brief geeft voor een huurder duidelijker aan wat er moet gebeuren en het vermijden van moeilijke woorden voorkomt dat een lezer afhaakt of de inhoud niet begrijpt. 

Duidelijk taalgebruik op kantoor
Bij Wigger van het Laar zijn ze al langer bezig met het verduidelijken van de brieven voor debiteuren. Er werd opgemerkt dat een standaard zin voor de debiteur soms al lastig te begrijpen kan zijn. Dat zit hem vaak niet eens alleen in het juridische taalgebruik, maar veelal ook in te lange zinnen. Om die reden hebben zij al hun brieven aangepast, door gebruik te maken van duidelijke korte zinnen en dikgedrukte kopjes aan de lay-out toe te voegen. Hierdoor ziet de debiteur in één oogopslag de drie belangrijkste punten uit de brief: wat, wanneer en hoeveel, met daaronder een kleine uitleg.

Eindresultaat 
De herschreven brief werd uiteindelijk naar de gemeente Almelo teruggestuurd en zij hebben de brief overgenomen. Een mooie samenwerking tussen de gemeente en Wigger van het Laar om de (ex)huurder op de hoogte te brengen van de gevolgen van de ontruiming. Natuurlijk vond Susan het heel spijtig dat zij net naast de winst greep met deze innovatieve en sociaal maatschappelijke casus. Desalniettemin wil zij eventuele toekomstige deelnemers aanraden om ook te kiezen voor een casus die staat voor innovatie en die bijdraagt aan het verbeteren van het werk van de deurwaarder. Ongevraagd net even iets meer doen maakt volgens Susan het verschil.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen