Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Met ingang van 1 oktober 2020 moet de aankondiging van de verkoop van inbeslaggenomen roerende zaken (executieveilingen) gedaan worden door bekendmaking op een of meer algemeen toegankelijke websites. De KBvG heeft een centrale website ingericht waarop executieveilingen kunnen worden aangekondigd.

Tot dusver werden de aankondigingen aan het KBvG Bureau gestuurd, die de aankondigingen vervolgens op de website plaatst. Die werkwijze gaat veranderen: de gerechtsdeurwaarders zullen binnenkort zelf de aankondigingen kunnen plaatsen en muteren.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen