Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

De Verordening Grenzen tariefmodellen stelt grenzen aan de afspraken die gerechtsdeurwaarders kunnen maken met hun opdrachtgevers, in het belang van hun onafhankelijkheid. De verordening trad op 1 januari 2021 in werking en op donderdag 11 februari 2021 vond de tweede kennissessie plaats.

Tijdens de kennissessie gaf Arjan Boiten een presentatie over de praktische uitvoering van de verordening. Vragen werden onder meer gesteld over de out-of-pocketkosten, de uitleg van ‘gerichtheid’ waarbij opdrachtgevers verdienen aan de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders, het gebruiken van minnelijke opbrengsten voor de (af)dekking van de redelijke vergoeding en het laten toetsen van contracten door het BFT.     

Een nieuwe Q&A wordt ten behoeve van de leden volgende week op Mijn KBvG geplaatst.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen