Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
en de fr
Inloggen
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op donderdag 29 oktober jl. werd het convenant getekend tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de KBvG. Het convenant bevat afspraken om de komende jaren samen stappen te zetten om de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep ook in de toekomst te waarborgen.

“Het belangrijkste van het convenant is dat we hebben uitgesproken, dat de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep een gezamenlijk doel is dat we nastreven,” stelt de kersverse KBvG-voorzitter Michaël Brouwer. In het convenant hebben de KBvG en het ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken gemaakt over regelmatig en structureel overleg. “Tot op het hoogste niveau, en met onderwerpen op de agenda waar we het ècht over moeten hebben,” vult oud-voorzitter Wilbert van de Donk aan. Hij zette eind oktober zijn handtekening onder het convenant, in digitaal bijzijn van de minister. Bekijk deze video, waarin Brouwer en Van de Donk toelichten wat het belang is van het convenant, en welke onderwerpen hoog op de agenda komen.

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen