Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Op woensdag 27 oktober jongstleden in de avond organiseerde de KBvG voor de leden een themabijeenkomst. Doel van de avond was om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het gerechtsdeurwaardersvakgebied. Dat deden we aan de hand van een aantal stellingen die een perspectief gaven op de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder in 2030.

Voordat de leden in groepen aan de hand van de de stellingen met elkaar in gesprek gingen, praatte KBvG-voorzitter Michaël Brouwer de deelnemers bij over de beleidsthema’s 2021-2022. Daarnaast koppelde hij de aanwezige leden kort terug wat de beroepsgroep aan feedback heeft gegeven in een enquête over de (implementatie van de) wetswijzigingen die dit jaar hebben plaatsgevonden. Hoewel de leden de meeste wijzigingen als administratief zwaar hebben ervaren, waren er ook positieve geluiden over de manier waarop de KBvG de beroepsgroep hierbij heeft ondersteund.

Zo ziet het eruit in 2030
De discussies en gesprekken die ontstonden op het moment dat de deelnemers met de stellingen en vragen over de ‘ideale’ toekomst voor gerechtsdeurwaarders aan de slag gingen, boden een mooi inzicht in hoe onze leden over het vak denken en welke verschillen en overeenkomsten in visie er zijn. Bij elke stelling of vraag hoorde een toekomstperspectief: zo ziet het eruit in 2030. Die perspectieven gingen onder andere over de rol van de gerechtsdeurwaarder ten opzichte van de schuldhulpverlening, de gerechtsdeurwaardersopleiding van de toekomst, in hoeverre de beroepsgroep digitalisering collectief zal moeten organiseren en bekostigen en of gerechtsdeurwaarders in de toekomst toegang zullen hebben tot alle mogelijke informatiebronnen die zij nodig hebben om hun ambt goed te kunnen uitoefenen.

Toekomstdroom
Aan het eind van de avond kregen de deelnemers de gelegenheid zelf een toekomstdroom neer te zetten. Er kwamen mooie antwoorden naar boven, zoals eenvoudiger titelverschaffing door de gerechtsdeurwaarder, borging van de maatschappelijke rol als een formele taak en volledige transparantie van vermogen. Maar bovenal bleek er behoefte aan erkenning: ‘Als ik wakker word in 2030, dan zou ik willen dat ik erkenning krijg voor het werk dat ik doe’. schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen