Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Verkiezing van bestuursleden, een verandering in de gegevensverstrekking en Schuldenwijzer. Een aantal zaken die de revue passeerden op de ledenraadsvergadering van 23 juni jl. Benieuwd wat er zoal besproken en besloten is? Lees dan snel verder. 

Na een aantal formaliteiten, was de ledenraad aangekomen bij de verkiezing van bestuursleden. Met ingang van 1 juli 2022 treedt Sjef van der Putten namelijk af, eindigt de eerste termijn van Barbara ter Kuile en op 1 september 2022 eindigt de eerste termijn van Oscar Jans. Barbara en Oscar stelden zich herkiesbaar, daarnaast stelden Lorena Botter en Patrick Plate zich verkiesbaar. Na vier vlammende betogen en vragenronden waarbij de ledenraad de kandidaten het vuur aan de schenen legde, was het tijd voor de eerste stemronde; kandidaten moeten met een volstrekte meerderheid worden verkozen en er wordt per vacature gestemd. 

De eerst gekozen kandidaat werd Oscar Jans. Zijn tweede termijn vangt aan op 1 september 2022, als zijn huidige termijn afloopt. De tweede kandidaat werd Barbara ter Kuile, haar termijn vangt op 1 juli 2022 aan, eveneens als haar huidige termijn afloopt. De derde, laatste en nieuwe kandidaat die werd gekozen was Patrick Plate, zijn eerste termijn vangt aan op 1 juli 2022. Wij feliciteren de kandidaten van harte! 

Na de verkiezing werd kort geschorst, waarna de rest van de volle agenda werd doorgewerkt. Zo is onder meer het gewijzigde Reglement Gegevensverstrekking besproken. De gegevensverstrekking vond tot voor kort plaats via het CBS, maar door een wetswijziging is dat niet meer mogelijk. Daarop is gezocht naar een andere marktpartij, maar bleek een samenwerking tussen de SNG, de softwareleveranciers, softwarebouwers en de IT-ontwikkelaar van de KBvG het meest voor de hand liggend. Daarop is het reglement aangepast. 

Daarnaast is de stand van zaken ten aanzien van Schuldenwijzer besproken. Daarvoor zal een werkgroep worden ingericht voor het verdere uitbouwen daarvan, in het licht van de gevonden aanknopingspunten in het rapport van de RvS ‘Van schuld naar schone lei’. 

Tot slot is er nog een voorstel gedaan voor het digitaal doen van aangifte, dat kan bij agressie tegen gerechtsdeurwaarders, maar bijvoorbeeld ook bij goederen die zijn onttrokken aan een beslag. Het bestuur heeft aangegeven dit verder op te pakken en daarop terug te komen. 

De eerstvolgende vergadering van de ledenraad is op 8 juli as. voor de vaststelling van de Gerechtsdeurwaardersverordening. De eerstvolgende reguliere vergadering vindt plaats op 22 september 2022. 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen