Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

Het LDCR betaalt declaraties inzake o.a. kosteloze exploten doorgaans binnen één maand uit. Maar zoals elk jaar, en zo ook door de aanstaande jaarafsluiting, kan het LDCR de laatste uitbetalingen in 2022 alleen garanderen voor declaraties die zijn aangeleverd tot en met dinsdag 15 november 2022.

Declaraties aangeleverd ná dinsdag 15 november 2022 worden pas ná maandag 9 januari 2023 betaalbaar gesteld, omdat medio december 2022 het jaar bij het LDCR afgesloten wordt.

Het LDCR verwacht na maandag 9 januari 2023 maximaal 2 weken nodig te hebben om alles uit te kunnen betalen. 

De Zivver bestanden kunnen overigens na 15 november 2022 wel gewoon worden aangeleverd aan het LDCR; uitbetaling zal dan weliswaar niet meer plaatsvinden in 2022, maar wel zo spoedig mogelijk in 2023.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen