Zoeken in KBvG.nl

kbvg-emblem
Inloggen
kbvg-emblem
Heeft u schulden? Ga naar

In de ledenapp van de KBvG plaatsen we normaal gesproken elke maandag een poll. Door de vakantieperiode hebben we een aantal weken overgeslagen. Inmiddels zijn er weer drie polls uitgezet, waarvan de laatste nog open staat. Leden kunnen tot en met vandaag, woensdag 29 september, hun stem uitbrengen.

Op 23 september vroegen wij onze leden:
Zou de KBvG haar leden moeten ondersteunen op het gebied van integriteit en ethiek?
73% gaf aan het fijn te vinden als de KBvG daarin het voortouw zou nemen. 27% heeft daar geen behoefte aan.

Op 20 september hebben we de volgende stelling uitgezet.
Ik vind dat de KBvG mij voldoende op de hoogte houdt via artikelen in nieuwsbrieven, het magazine en de social media posts over de politieke lobby die zijn voert voor de beroepsgroep.
94% is het hiermee eens. 6% was het niet eens met deze stelling. Het open antwoord waarin kon worden aangegeven op welke andere manieren men op de hoogte gehouden wil worden, bleef helaas oningevuld.
 
Tot en met vandaag staat de volgende stelling nog open.
Ik heb gebruik gemaakt van de mogelijkheid mijn stem te laten horen in de enquête van Pro Facto.
We zijn uiteraard benieuwd naar de uitslag van deze poll. De terugkoppeling daarvan volgt binnenkort.
 

schuldenwijzer
Heeft u schulden?

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Inloggen